ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


Το Κέντρο Πισίνας δίνει μεγάλη σημασία στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της πισίνας σας…

Αρχικά, το εξειδικευμένο προσωπικό θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο σχήμα πισίνας και με τις ανάλογες διαστάσεις έτσι ώστε να υπάρχει αρμονία με την αρχιτεκτονική του “ιδιωτικού” ή επαγγελματικού σας χώρου αλλά και με το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον.

Ακολουθεί, η σωστή χωροθέτηση της πισίνας και η επιλογή του είδους της πισίνας σας, λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα, τη μορφολογία του εδάφους, το προσανατολισμό του ηλίου και του αέρα καθώς και διάφορες άλλες παραμέτρους που είναι απαραίτητες για την αξιοπιστία και την ασφάλεια της πισίνας σας.

Προαιρετικά στο τελικό πια στάδιο ο πελάτης μπορεί να παρακολουθήσει μια αναπαράσταση της τελικής εικόνας που θα έχει ο περιβάλλων χώρος με τη τοποθέτηση της πισίνας και του κτιρίου του.

Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι όταν η προβλεπόμενη θέση πισίνας είναι αρκετά κοντά στο κτίριο ( κατοικία, ξενοδοχείο κ.α) καλό είναι το σχήμα της να ακολουθεί τις γενικότερες γραμμές του κτιρίου που συνήθως είναι ορθογωνικές. Επιπλέον οι ορθογωνικές πισίνες είναι πιο οικονομικές από αυτές με ελέυθερο σχήμα λόγω του τρόπου κατασκευής καθώς και της εσωτερικής επένδυσης!

Το Κέντρο Πισίνας είναι στη διάθεσή σας να συζητήσει και να προτείνει λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.!