ΠΡΟΚΑΤ ΠΙΣΙΝΕΣ

ΠΡΟΚΑΤ ΠΙΣΙΝΕΣ


Πρόκειται για πισίνες που κατασκευάζονται εντός και εκτός εδάφους σε μια μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και σχεδίων. Τα κύρια στοιχεία κατασκευής τους είναι τα μεταλλικά Panels και η τοποθέτηση Liner – PVC.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ


Η προκατασκευασμένη δεξαμενή τοποθετείται πάνω σε βάση από μπετό, η οποία έχει εξομαλυνθεί με τσιμεντοκονία. Το πάχος του μπετό είναι 15-20εκ και είναι οπλισμένο με πλέγμα Φ8/10.

Τα panels έχουν συγκεκριμένο ύψος 1,10 ή 1,50 μ. Στη τσιμεντένια βάση δίνονται οι κατάλληλες κλίσεις έτσι ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό ύψος.

ΣΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ


Μεταλλικά Panels: Τοποθέτηση πανέλων από πλαστικοποιημένα φύλλα υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό, χάλυβα Ζ275 ( μηχανικά χαρακτηριστικά ποιότητας Ζ 275 S280G), πάχους 2mm., με τρίγωνα αντιστήριξης, ύψους 1,10μ. ή 1,50μ. Η πλαστικοποίηση των φύλλων γίνεται και στις δυο πλευρές με 150 micron φιλμ PVC σε χρώμα της επιλογής μας- ανοιχτό μπλε (ή πράσινο).

Με την επιλογή πανέλων από πλαστικοποιημένα φύλλα (150 micron PVC) εξασφαλίζεται η καλύτερη προστασία του χάλυβα καθώς και μια καλύτερη από αισθητικής πλευράς εικόνα προιόντος για τον πελάτη κατά την κατασκευή αντί της εικόνας της γαλβανισμένης λαμαρίνας.

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΙΞΗ


  • Tριγωνικό πλαίσιο από γωνία 4mm γαλβανισμένο εν θερμό στους 6000C
  • H κατασκευή συνιστάται από μεταλλικά γαλβανισμένα panels διαστάσεων ύψους (ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα) και τριγωνικές αντιστηρίξεις σε κάθε ένωση Panel – Panel
  • Tα μεταλλικά panels πακτώνονται στην τσιμεντένια βάση με μεταλλικά εκτονούμενα βύσματα 12/15 (τέσσερα ανά panel)
  • Συνδέονται με εννέα γαλβανισμένες βίδες Μ8 Χ 2,5 ανά σύνδεση, με παράλληλη παρεμβολή της τριγωνικής αντιστήριξης
  • Η τριγωνική αντιστήριξη πακτώνεται στη βάση με δύο μεταλλικά εκτονούμενα βύσματα με παρεμβολή μηχανισμού ρύθμισης της καθετοποίησης του Panel

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ


Πραγματοποιείται με την κάλυψη της βάσης και της επιφανείας των Panels (εσωτερικής προς το νερό) με ειδικό γεώφασμα Liner – PVC/1.5mm οπλισμένο με ίνες λινών. (προηγείται πάντα η κάλυψη της βάσης).

ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ


  • κυρίως μέσω skimmer (πιο συμβατικός τρόπος )
    (πρόκειται για επιφανειακό καθαρισμό του νερού της πισίνας από φύλλα, έντομα κ.α) μέσω των επιφανειακών skimmer
  • ή με υπερχείλιση (μια επιλογή όχι τόσο συχνή λόγω της αύξησης του κόστους κατασκευής) (πρόκειται για επιφανειακό καθαρισμό μέσω ενός καναλιού υπερχείλισης κατασκευασμένου είτε περιμετρικά της πισίνας είτε σε μία από τις πλευρές της.) χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ποικιλία μηχανοστασίων

Δυνατότητα εξοπλισμού με οποιοδήποτε αξεσουάρ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ


Για την προμήθεια – παράδοση από τη παραγγελία, απαιτείται 1 μήνας. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκσκαφή και η κατασκευή της απαιτούμενης βάσης απαιτούνται περίπου λίγες μόνο ημέρες για την ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής της δεξαμενής καθώς και του μηχανοστασίου.(συμβατικό μηχανοστάσιο).

Σε αυτό το χρονικό διάστημα περιλαμβάνεται και η αναμονή περίπου 2 ημερών με γεμάτη τη πισίνα με νερό και σε λειτουργία έτσι ώστε να εντοπισθούν τυχόν διαρροές. Εν συνεχεία μπαζώνεται με χαλίκι ή άλλο αδρανές υλικό που δεν καθιζάνει με τα νερά της βροχής.

ΕΠΙΛΟΓΗ LINER


Έχετε επιλογή μεταξύ τεράστιας ποικιλίας Liner σε εξαιρετική ποιότητα και σχέδια.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ


Η εγγύηση κατασκευής είναι 10 έτη και αφορά τα Panel και το Liner-PVC