ΠΙΣΙΝΕΣ ΜΠΕΤΟΥ

ΠΙΣΙΝΕΣ ΜΠΕΤΟΥ


Αποτελούν τον πιο «κλασσικό» και διαχρονικό τύπο πισίνας. Κατασκευάζονται εντός και εκτός εδάφους από μπετόν αρμέ ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Η κατασκευή αυτού του είδους πισίνας είναι αντισεισμική και ιδιαίτερα ανθεκτική σε συστολές – διαστολές.

Τα βάθος της πισίνας μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο (δημιουργώντας πάντα τις απαιτούμενες κλίσεις στον πυθμένα).

Συνοπτικά οι εργασίες που απαιτούνται και αναλαμβάνει το ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΙΝΑΣ είναι…

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ – ΣΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


 • Χάραξη, εκσκαφή και σκυροδέτηση με μπετόν καθαριότητος (Gross Beton)
 • Εσωτερικό/Εξωτερικό καλούπωμα της και τελική τοποθέτηση/στήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Σκυροδέτηση κολυμβητικής δεξαμενής. Τοιχία πάχους 0.25m, πυθμένας με ραντιέ πάχους 0.30m. Ο οπλισμός των τοιχίων και του πυθμένα της κολυμβητικής δεξαμενής κατηγορίας S500 ακολουθεί τη στατική μελέτη της κατασκευής
 • Εφαρμογή ειδικής τσιμεντοκονίας με ειδικά πρόσμικτα για πλήρη εξομάλυνση των σκυροδετημένων επιφανειών της κατασκευής
 • Εσωτερική και Εξωτερική στεγανοποίηση της πισίνας με ειδικό τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό για θετικές και αρνητικές πιέσεις
 • Τοποθέτηση επιχειλίων τσιμεντοειδούς κατασκευής
 • Επένδυση τελικής επιφάνειας της πισίνας με υλικό ( πλακάκι, ψηφίδα, Liner, εποξειδική βαφή) αναλόγως της αρεσκείας του πελάτη (Αναλυτικά στη κατηγορία επένδυση πισίνας)
 • Κατασκευή σκαλοπατιών εσωτερικά της πισίνας σε σχέδια σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη.
 • Διατήρηση της πισίνας γεμάτη με νερό και σε λειτουργία για τουλάχιστον 2 ημέρες ώστε να εντοπισθούν τυχόν διαρροές και κατόπιν επιχωμάτωση περιμετρικά της κατασκευής

ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ


 • μέσω skimmer (πιο συμβατικός τρόπος)
  (πρόκειται για επιφανειακό καθαρισμό του νερού της πισίνας από φύλλα, έντομα κ.α) μέσω των επιφανειακών skimmer
 • ή με υπερχείλιση (πρόκειται για επιφανειακό καθαρισμό μέσω ενός καναλιού υπερχείλισης κατασκευασμένου είτε περιμετρικά της πισίνας είτε σε μία από τις πλευρές της) χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ποικιλία μηχανοστασίων

Δυνατότητα εξοπλισμού με οποιοδήποτε αξεσουάρ.